gimnastyka korekcyjna

Wady postawy najczęściej spowodowane są nieodpowiednim ułożeniem ciała podczas nauki i pracy przy biurku czy komputerze, co w dobie Covid-19 niestety znacznie się nasiliło. Zaniedbania w tym zakresie prowadzą do wykształcenia się skrzywień kręgosłupa na różnych jego odcinkach co z upływem czasu prowadzi do dolegliwości bólowych. Wykształcenie złych wzorców posturalnych u dzieci odbija się na całym układzie biomechanicznymi i negatywnie rzutuje na funkcjonowanie w późniejszym życiu.
Gimnastyka korekcyjna to system ćwiczeń, które zostały opracowane w celu poprawy tworzących się lub już istniejących wad postawy. Zajęcia korekcyjne są przeznaczone dla wszystkich dzieci i młodzież u których stwierdzono wady postawy lub tendencję do ich powstawania. W przypadku dzieci i młodzieży wykonywanie ćwiczeń w ramach systemu korekcyjnego może w znacznym stopniu zniwelować wadę postawy i sprawić, że skrzywienie kręgosłupa zmniejszy się. Gimnastyka korekcyjna wzmacnia mięśnie grzbietu i brzucha, odpowiedzialne za utrzymanie kręgosłupa we właściwym położeniu oraz za utrzymanie właściwej postaw. Wykonywana systematycznie wpływa globalnie na ciało dziecka.

30 minut

75 zł
  • indywidualnie, przeznaczona dla dzieci z wadami postawy
  • NNW opcjonalnie

45 minut

100 zł
  • indywidualnie, przeznaczona dla dzieci z wadami postawy
  • NNW opcjonalnie

10 zajęć po 30 minut

675 zł
  • indywidualnie, przeznaczona dla dzieci z wadami postawy
  • NNW w pakiecie

10 zajęć po 45 minut

900 zł
  • indywidualnie, przeznaczona dla dzieci z wadami postawy
  • NNW w pakiecie
HIT